بررسی ترویج پوشش نامناسب از طریق فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

10.22081/rt.2018.67711

چکیده

جوامع انسانی از ابتدای تاریخ سبک زندگی ویژۀ خود را دارا بوده و الگوهای رفتاری متناسب با شاخص‌های فرهنگی خود را داشته‌اند. جامعۀ اسلامی نیز سبک زندگی ویژه‌اش را دارد که می‌توان از آموزه‌های اسلام به دست آورد. حجاب یکی از شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی است که در فضای مجازی به آن هجمه می‌شود. امروزه گسترش تکنولوژی و در ادامۀ آن ارتباطات غیرحضوری، سبب گسترش تعامل افراد در بستر مجازی شده است. محتوای ارائه‌شده در فضای مجازی از سوی کشورهای صاحب‌امتیاز، با اندیشۀ تأمین خوراک فکری و زیربنای باورهای تمام کاربران فضای مجازی سراسر جهان، ذائقۀ مخاطب را تغییر می‌دهد؛ زیرا با تغییر نگرش‌ها و سبک زندگی بانوان‌ـ در جایگاه مسئولان اصلی پرورش نسل آینده ـ می‌توانند هویت ایرانی، اسلامی را به‌راحتی دستخوش تغییر کنند.