نویسنده = اکبریان، سیدمحمد
تعداد مقالات: 7
1. نقش اربعین حسینی در وحدت اسلامی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 51-62

سیدمحمد اکبریان


2. عزاداری و عقلانیت

دوره 1، شماره 2 محرم، تابستان 1399، صفحه 73-83

سیدمحمد اکبریان


3. قیام امام حسین از دیدگاه اندیشمندان اهل سنّت

دوره 1441، شماره 172 محرم ویژه‌نامه مناطق مشترک، 1398، صفحه 11-25

سیدمحمد اکبریان


4. نگاهی به مواضع شیعه درباره توسل و زیارت

دوره 1441، شماره 172 محرم ویژه‌نامه مناطق مشترک، 1398، صفحه 117-132

سیدمحمد اکبریان


5. محبت اهل بیت ع در قرآن

دوره 1441، شماره 169 رمضان ویژه‌نامه مناطق مشترک، 1398، صفحه 35-50

سیدمحمد اکبریان


6. شب قدر و فرصت ها

دوره 1438، شماره 141 رمضان، 1395، صفحه 259-261

سیدمحمد اکبریان


7. رابطه مقدرات شب قدر با اختیار انسان

دوره 1434، شماره 116 رمضان، 1392، صفحه 137-152

سیدمحمد اکبریان