دوره و شماره: دوره 1436، شماره 131، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-534 (ره توشه برادران رمضان 1436) 
22. عوامل آرامش از نگاه قرآن

صفحه 281-297

سیداحمد هاشمی علی آبادی


31. آموزه‌های نماز عید فطر

صفحه 401-416

عبدالکریم پاک نیا تبریزی


32. خاطرات تبلیغی

صفحه 419-432

گروه تولید محتوا