نویسنده = خوانساری، صالحی
تعداد مقالات: 3
1. برنامه امام حسین (ع) در ایجاد بصیرت

دوره 1432، شماره 106، پاییز و زمستان 1390، صفحه 163-199

صالحی خوانساری


2. انحراف‌زدایی امام حسین علیه‌السلام

دوره 1432، شماره 106، پاییز و زمستان 1390، صفحه 135-163

صالحی خوانساری


3. برنامه امام حسین(ع) در اصلاح فهم عمومی جامعه

دوره 1432، شماره 106، پاییز و زمستان 1390، صفحه 199-215

صالحی خوانساری