نویسنده = پوریانی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. جمعیت از منظر اسلام

دوره 1434، شماره 116، بهار و تابستان 1392، صفحه 479-510

محمدحسین پوریانی