نویسنده = عباسی، فرج الله
تعداد مقالات: 1
1. مدارا با مردم در سیره پیامبر‌اکرم,

دوره 1434، شماره 116، بهار و تابستان 1392، صفحه 203-216

فرج الله عباسی