نویسنده = قائم مقام فراهانی، ناهیدالسادات
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی شغل‌های نامناسب زنان

دوره 1439، شماره 151، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-114

ناهیدالسادات قائم مقام فراهانی


2. نقش زنان شاغل در خانواده

دوره 1438، شماره 142، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-97

ناهیدالسادات قائم مقام فراهانی