نویسنده = قاسمی، صالح
تعداد مقالات: 3
1. وضعیت تحولات جمعیت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1441، شماره 1، بهار 1399، صفحه 291-303

صالح قاسمی


3. بحران خاموش جمعیت در ایران

دوره 1439، شماره 154، بهار و تابستان 1396، صفحه 245-261

صالح قاسمی