نویسنده = عالی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. غیرت‌ورزی در آموزه‌های دینی

دوره 1440، شماره 159، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-145

مسعود عالی


2. درک مفاهیم شب قدر

دوره 1436، شماره 131، بهار و تابستان 1394، صفحه 297-309

مسعود عالی