نقش نهاد خانواده در کاهش انحراف‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان.

10.22081/rt.2015.68175

چکیده

یکی از موضوعاتی که از گذشته‌های دور، افکار بسیاری از اندیشمندان در رشته‌های مختلف علمی را به خود معطوف کرده، گسترش انحراف‌های اجتماعی است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از جوامع، از جمله جامعه ما شده است. خانواده، به‌‌عنوان نخستین نهاد بشری و کوچک‏ترین واحد اجتماعی، اثرگذارترین محیط بر شخصیت روانی و هویت فرهنگی فرزندان که آینده‏سازان جامعه‏اند، به ‌شمار می‌‏رود. برای شناخت نقش خانواده در کاهش انحرافات اجتماعی، ابتدا باید تعریف روشنی از «خانواده» و «انحراف» ارائه نمود.