کلیدواژه‌ها = شایعه ابزاز جنگ
تعداد مقالات: 1
1. شایعه مهمترین ابزار جنگ روانی دشمن

دوره 1441، شماره 170، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-22

عبدالکریم پاک نیا