نویسنده = محبوبه ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. راههای نهادینه سازی حجاب و عفاف در فرزندان

دوره 1441، شماره 168، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-58

محبوبه ابراهیمی


2. آسیب‌های فردی و خانوادگی روابط در فضای مجازی

دوره 1441، شماره 168، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-69

محبوبه ابراهیمی